Yurt Dışında Influencer Marketing'in Etnik Pazarlamaya Faydası

YURT DIŞINDA INFLUENCER MARKETING'IN ETNIK PAZARLAMAYA FAYDASI

29 Kasım 2021 Pazartesi
Digital pazarlama yolculuğunda çok önemli bir figür olan influencer’lar ile yapılan influencer marketing, şimdilerde hedef marka ya da ürünün parlatılarak tüketicilerde satış dürtüsü yaratmanın en trend yolu olarak görülüyor. Pazarlama kanalları üzerinde yapılan bu tanıtım çalışmaları “iş ortaklığı” adı altında hem marka hem de influencer için avantajlı bir güç haline dönüşüyor.

Influencer marketing çalışmaları firmalar için pek çok avantaj sağlıyor. Bu çalışmalar uzun vadede hem hedef kitlenin genişlemesine hem de yatırım getirilerinin artmasına olanak tanıyor.

Influencer marketing çalışması sadece influencer’ın yaşadığı ülke sınırları içinde yapılmıyor. Sınır ötesi pek çok ülkede de influencer marketing çalışması hayata geçirilebiliyor.

Etnik pazarlama alanında da influencer marketing’in etkisi su götürmez bir gerçek. Önce etnik pazarlamanın ne anlama geldiğine bir bakalım. Etnik pazarlama, belli bir etnik köken ve ırka mensup olan tüketici gruplarına hitap eden kampanyaları düzenleyen ve hayata geçiren dinamiktir. Etnik pazarlamada satın alma potansiyeli üst seviyede olan bir etnik grup hedeflenir. Sözgelimi ABD’de en fazla sayıda olan Afrikalı, Asyalı ve Hispanikler hedef kitle olarak düşünülebilir.

Çoğu kez influencer olan kişinin sadece kendi ülke sınırları içinde değil sınır ötesi ülkelerde de sevilip ilgi gördüğü gerçeğinden yola çıkarak, ülkelerdeki etnik çeşitliliğin bu isimlerden etkilenmesi ve alışveriş güdüsü oluşması da kaçınılmaz olmaktadır.

Toplulukları etkileme ve satın alma davranışlarını belirleme konusunda oldukça etkili olan influencer’lar global kimlikleriyle de yurt dışında etnik pazarlama konusunda hedeflenen kitlelere ulaşmayı sağlamaktadırlar.

Etnik pazarlama alanında işbirliği yapılacak ismin hemen her ırk ve topluluktan tüketici tarafından sevilip benimsenmesi, işi daha da kolaylaştıran detaylardan birisidir.

Ülkemizde ünlü olmuş dizi oyuncularının diğer ülkelerde de hayli ilgi görmesi, bu isimlerin influencer olarak etnik pazarlamada tercih edilme sebebi olmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popüler Blog Gönderileri